Porti Detar sh.a Vlorë pjesmarrës në “Adriatic Sea Forum”

posted in: Home | 0

Përfaqësues të Portit Detar Vlorë marrin pjesë në edicion e 3-te të “Adriatic Sea Forum”. Ky forum ka si  tendencë promovimin e turizmit midis Italise, Shqipërisë dhe Malit te Zi. Takimi është duke u zhvilluar ne Budva, Mal i Zi.