EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Kamiona 271 273 283 338 338 346 370 414 411 448 387 623
EVIDENCË TRAFIKU 2017 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Kamiona 366 562 471 404 190 346 462 443 400