EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Udhëtarë 5193 4140 4483 5342 5121 6878 16672 21282 6468 5855 4803 10674
EVIDENCË TRAFIKU 2017 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Udhëtarë 5223 4162 3517 5877 2699 6238 15760 22291 5680