EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Udhëtarë 5193 4140 4483 5342 5121 6878 16672 21282 6468 5855 4803 10674