EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Autovetura 392 398 429 531 518 655 1903 3225 704 804 659 1403
EVIDENCË TRAFIKU 2017 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Autovetura 571 562 471 577 307 619 1771 3140 625