EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Autovetura 392 398 429 531 518 655 1903 3225 704 804 659 1403