EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Autovetura 676 239 277 355 317 411 722 4114 1063 608 522 678