EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Autovetura 676 239 277 355 317 411 722 4114 1063 608 522 678
EVIDENCË TRAFIKU 2017 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Autovetura 1032 442 358 420 227 405 756 3591 1129