EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Udhëtarë 8029 4091 4912 5630 5216 5752 8070 27579 12934 6573 5369 7553
EVIDENCË TRAFIKU 2017 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Udhëtarë 9364 5319 4769 6796 3461 5452 8910 27207 12203