EVIDENCË TRAFIKU 2016 JANAR SHKURT MARS PRILL MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NENTOR DHJETOR
Udhëtarë 8029 4091 4912 5630 5216 5752 8070 27579 12934 6573 5369 7553