Trafiku i Udhëtareve

Imbarkime

198 079

Pasagjerë në 2016

114 310

Pasagjerë në 2015

82718

Pasagjerë në 2014

Disimbarkime

96911

Pasagjerë në 2016

Pasagjerë në 2015

Pasagjerë në 2014


Trafiku i Mjeteve

Imbarkime

30577

Mjete në 2016

15558

Mjete në 2015

10258

Mjete në 2014

Disimbarkime

16123

Mjete në 2016

Mjete në 2015

Mjete në 2014


Përpunimi i Mallrave

Imbarkime

54610

Ton mallra në 2016

89070

Ton mallra në 2015

97607

Ton mallra në 2014

Disimbarkime

Ton mallra në 2016

Ton mallra në 2015

Ton mallra në 2014