Telephone

+355 33409700

Fax

+355 33409700

“Porti Detar” Vlorë sh.a.

Lagjja.”Pavarësia” Skelë, Vlorë.