Koordinatori: Mestjona Banushaj
E-mail: mbanushaj@portivlore.com
Nr.i gjelbër: nuk ka
Tel : (+355)33409700
Adresa: “L. Pavarësia ”, Rr. “H.Shyti”, Vlorë
Orari : E henë – E Premte 08:00-16:00
Formulari i Ankesës
Kërkesë për Informacion
Adresa Postare:“L. Pavarësia”, Rr. “H.Shyti”, Vlorë
Adresa Elektronike :mbanushaj@portivlore.com