Trafiku i Udhëtareve

Imbarkime

Pasagjerë në 2017

198 079

Pasagjerë në 2016

114 310

Pasagjerë në 2015

82718

Pasagjerë në 2014

Disimbarkime

Pasagjerë në 2017

96911

Pasagjerë në 2016

Pasagjerë në 2015

Pasagjerë në 2014


Trafiku i Mjeteve

Imbarkime

Mjete në 2017

30577

Mjete në 2016

15558

Mjete në 2015

10258

Mjete në 2014

Disimbarkime

Mjete në 2017

16123

Mjete në 2016

Mjete në 2015

Mjete në 2014


Përpunimi i Mallrave

Imbarkime

Ton mallra në 2017

54610

Ton mallra në 2016

89070

Ton mallra në 2015

97607

Ton mallra në 2014

Disimbarkime

Ton mallra në 2017

Ton mallra në 2016

Ton mallra në 2015

Ton mallra në 2014