Për kontakt elektronik dërgoni emailin tuaj

Telefon
+355 33409700
Fax
+355 33409700
E-mail
info@portivlore.com
Agjensi Vlorë-Brindisi Tel.
+355 400 441