Shërbime për njerëz

Vlorë-Brindisi

 

Per periudhen 01.01.2018 deri 15.07.2018
Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë - 14:30
E martë 07:00 14:30
E mërkurë* 07:00 14:30
E enjte 07:00 16:00
E premte 07:00 14:30
E shtunë 07:00 16:00
E diel 07:00 -

*Për javët çift të çdo muaji (java e dytë dhe e katërt),  ditën e mërkurë është pushim.

 

Himarë-Korfuz

Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë 15:30 dhe 22:00 16:00
E martë - 05:00
E mërkurë* - -
E enjte - -
E premte - -
E shtunë 07:00 07:30
E diel - -

 

Shërbime për mjetet

Shërbime Për Anijet

Kalata Nr. 2(Lindore)
Siperfaqja Totale e Terminalit 460 m2
Gjatësia e Kalatës 360 m
Thellësia 10.5m(max)
Numri i vendeve 3 Anije
Mjete Rimorkiatori* Omerxhiatori*

*Perdorimi I rimorkiatoreve eshte I detyrueshem ne hyrje dhe ne dalje per transportin e mallrave dhe te udhetareve me tonazh 1500 NRT e lart”.

*Furnizimi i Anijeve dhe largimi mbeturinave

 

Shërbime nga të Tretët