Shërbime për njerëz

Vlorë-Brindisi

 

Per periudhen 01.01.2021 deri 31.12.2021
Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë 07:00 22:00
E martë 07:00 22:00
E mërkurë* - -
E enjte 07:00 22:00
E premte 07:00 22:00
E shtunë 07:00 22:00
E diel - -

*Për shkak të fluksit gjatë muajit gusht oraret e trageteve do jenë të lëvisshme , mund të ketë traget nga e hëna në të diel, dhe nuk do të jenë sipas grafikut më lartë!

 

Shërbime për mjetet

Shërbime Për Anijet

Kalata Nr. 2(Lindore)
Siperfaqja Totale e Terminalit 460 m2
Gjatësia e Kalatës 360 m
Thellësia 10.5m(max)
Numri i vendeve 3 Anije
Mjete Rimorkiatori* Omerxhiatori*

*Perdorimi I rimorkiatoreve eshte I detyrueshem ne hyrje dhe ne dalje per transportin e mallrave dhe te udhetareve me tonazh 1500 NRT e lart”.

*Furnizimi i Anijeve dhe largimi mbeturinave

 

Shërbime nga të Tretët