Shërbime në Port

Vlorë-Brindisi

 

Per periudhen 01.01.2018 deri 15.07.2018
Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë - 14:30
E martë 07:00 14:30
E mërkurë* 07:00 14:30
E enjte 07:00 16:00
E premte 07:00 14:30
E shtunë 07:00 16:00
E diel 07:00 -

*Për javët çift të çdo muaji (java e dytë dhe e katërt),  ditën e mërkurë është pushim.

 

Himarë-Korfuz

Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë 15:30 dhe 22:00 16:00
E martë - 05:00
E mërkurë* - -
E enjte - -
E premte - -
E shtunë 07:00 07:30
E diel - -