Shërbime në Port

Vlorë-Brindisi

 

*Ionion Star

Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë - -
E martë 07:00 14:30
E mërkurë* - -
E enjte 07:00 15:00
E premte 07:00 14:30
E shtunë 07:00 15:00
E diel 07:00 22:30

-Trageti "Europian Star"

Dita Hyrja ne kalatë Dalja nga kalata
E hënë - -
E martë - -
E mërkurë* 07:00 23:30
E enjte
E premte
E shtunë 07:00 09:00
E diel 18:00 23:30