Sipërfaqja totale e Portit 5.3 Ha
Sipërfaqja e akuariumit 5 Ha

Thellësia min. e portit 4.6 m.
Thellësia max. e portit 11 m.

Gjatësia e kalatës lindore (cargo) është 339 m.
Gjatësia e kalatës perëndimore (tragete) është 322 m.
Kapaciteti max. i përpunimit të mallrave, ngarkim-shkarkim është 5400 ton/24orë.
Numri i pozicioneve të perpunimit të anijeve cargo është 4 njëkohësisht.
Disponojmë 2 autovinca, 3 piruna.
Disponojmë 2 furgona pasagjerësh në shërbim të terminalit të pasagjerëve.

Numri i pozicioneve të përpunimit të trageteve është 2