AKTE LIGJORE PER COVID-19

Të nderuar qytetarë,

Qendra e Botimeve Zyrtare, referuar botimeve te fundit të akteve lidhur me situatën aktuale të COVID-19, po ju konsulton me përmbledhësen e këtyre akteve. Në vlerësim të informimit në këtë situatë, shpresojmë t’ju kemi ndihmuar me këtë. #Ne do ta mposhtim së bashku #Qendroj në shtëpi,mbroj jete!

 

Ne linkun me poshte do te gjeni te gjitha aktet ligjore te miratura rreth COVID-19.

 

https://qbz.gov.al/news/33b00e4f-8efb-4c99-8c45-595cd9b84f1b

 

Urdhër për shfuqizimin e urdhrit të përbashkët nr.240,datë 7.4.2020,“Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore”.

Shfuqizimin e
urdhrit të përbashkët nr.240,datë 7.4.2020,
“Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore”.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe i fillon e fektet nga 1. 6.2020.