NJOFTIM MBI TRAGETIN “RO-RO PAX GALAXY”

Sot, në datën 10 Mars 2020, trageti do të niset për në drejtim të portit të Brindisit.

Imbarkimi i pasagjerëve dhe i mjeteve do të fillojë në orën 19:00, pasi nuk punojnë autoritetet Portuale të Portit të Brindisit sot në darkë.

NJOFTIM TRAGETI!!!

Njoftim!

Kompania TNITSEA Shipping LDA me anë të përfaqësueses së saj në Shqipëri agjensisë detare “EUROFERRIES”, ju informon se në bazë të parashikimit të kushteve hidrometeorologjike të përkeqësuara të detit në datën 15.11.2019, trageti “ST.DAMIAN” nuk do të niset nga porti i Vlorës për në portin e Brindisit. Pas përmirësimit të kushteve hidrometeorologjike trageti do të niset në datë 16.11.2019 rreth orës 15:00 nga Porti Vlorës.

NJOFTIM TRAGETI !!!

Njoftim!

Kompania TNITSEA Shipping LDA me anë të përfaqësueses së saj në Shqipëri agjensisë detare “EUROFERRIES”, ju informon se në bazë të parashikimit të kushteve hidrometeorologjike të përkeqësuara të detit në datën 11.11.2019, trageti “ST.DAMIAN” nuk do të niset nga porti i Brindisit-Itali për në portin e Vlorës. Pas përmirësimit të kushteve hidrometeorologjike trageti do të niset në datë 13.11.2019 rreth orës 23:00 dhe do të mbërrij në portin e Vlorës në datë 14.11.2019 në orën 07:00.