“Porti Detar” Vlore sh.a., u siguron anijeve te mallrave siguri dhe shpejtesi ne perpunimin e tyre.

Ne kalaten lindore te Portit te Vlores prej dites se hene, date 16.10.2017 eshte ankoruar anija “Ns Spirit”. Makinerite dhe punonjesit e ngarkim shkarkimit kane bere te mundur perpunimin ne nje kohe te shkurter te nje sasie prej rreth 3000 ton cimento. Gjate ketij viti “Porti Detar” Vlore sh.a., ka perpunuar rreth 60400 ton .