Shfuqizimin e
urdhrit të përbashkët nr.240,datë 7.4.2020,
“Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore”.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe i fillon e fektet nga 1. 6.2020.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).